REGULAMIN VI KUJAWSKIEGO ZLOTU POJAZDÓW

MILITARNYCH I TERENOWYCH W CHOCENIU W DNIACH 26 – 28 lipca 2019r.

 

Rejestracja Uczestników w obozowisku od dnia 26.07.2019r. od godz. 10.00 

  1. Za teren Zlotu uznawane są tereny przy plaży w Choceniu nad jeziorem Borzymowskim, oraz miejsca oznaczone w specjalny sposób.
  2. W Zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca pojazd militarny lub terenowy, lub będąca miłośnikiem takich pojazdów, która przedstawi dokument tożsamości i wniesie opłatę wpisową. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościową koszulkę z logo zlotu, naklejkę do oznaczenia pojazdu oraz opaskę uprawniającą do legalnego udziału w Zlocie.
  3. Naklejka na pojeździe oraz opaska na rękę z napisem upoważnia do przebywania na terenie Zlotu, udział we wszystkich imprezach i konkursach organizowanych na Zlocie, udział w paradzie, wejścia na teren parku maszyn, czołgowiska oraz pola namiotowego. Elementy te ułatwią pracę Organizatorom, służbą porządkowym, ochronie i organom nadrzędnym.
  4. Naklejka na pojazd oraz opaski na rękę będą wydawane tylko jeden raz. W związku z tym, w przypadku ich zgubienia, bądź zniszczenia mogą być wydane za dodatkową opłatą.
  5. W czasie Zlotu każdy pojazd należy wystawić do wydzielonego wskazanego przez Organizatorów parku maszyn, który jest parkingiem czynnym całą dobę. Wyjechać z parkingu może wyłącznie osoba trzeźwa, co jest jednocześnie warunkiem poruszania się pojazdami, konkursach i innych wyjazdach.
  6. Poza dojazdem do parku maszyn i miejscami wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz jazdy po terenie obozowiska Zlotu.
  7. Za zachowanie Uczestników na i po za terenem Zlotu Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy z uczestników Zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
  8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do Uczestników imprezy, oraz do ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
  9. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, jednakże każdy Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu zlotu.

ZLOT ZAKOŃCZY SIĘ w niedzielę 28.07.2019, o g. 12.00